Zoogdiervereniging VZZ

25november2005
Bron: vzz.nl
In 1952 werd deze vereniging opgericht. De VZZ houdt twee keer per jaar een algemene leden vergadering.
De VZZ heeft als doelstelling een platform te zijn voor iedereen die zich bezig houdt met zoogdieren. Zij richten zich daarbij op zowel de leek als de beroepsbioloog.
De VZZ is georganiseerd in werkgroepen die elk een soort of soortgroep per provincie vertegenwoordigen.

In de Benelux leven ongeveer 75 soorten zoogdieren in het wild. Toch zijn veel mensen zich niet bewust van de aanwezigheid van zoogdieren in hun directe omgeving. De VZZ zoekt uit hoe en waar zoogdieren leven. Kennis over de verspreiding van zoogdieren in verschillende landschappen is belangrijk om te voorkomen dat de zoogdierenstand achteruit gaat. Dit doet de VZZ onder andere door middel van zoogdiermonitoring en studiedagen. Bij de monitoring van zoogdieren worden er tellingen uitgevoerd om de toestand van de zoogdieren te volgen. Jaarlijks worden er een aantal studiedagen georganiseerd, waarbij thema’s als "roofdieren" of "begrazing in natuurgebieden": behandeld kunnen worden.