RAVON

21december2005
Bron: ravon.nl
RAVON is een vereniging voor reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek in Nederland. Het is een Particuliere Gegevensbeherende Organisatie (PGO) die samenwerkt met de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). De vereniging is ontstaan vanuit een Studiegroep binnen het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Reptielen, amfibieën en vissen behoren tot de meest bedreigde diersoorten in Nederland. Van de 55 inheemse soorten zoetwatervissen zijn er 24 verdwenen of bedreigd. Bij amfibieën geldt dat voor 9 van de 16 soorten en bij reptielen voor 6 van de 7 soorten. Alleen met de juiste beheers- en beschermingsmaatregelen is het mogelijk hier iets aan te verbeteren.
Vrijwilligers van RAVON zijn betrokken bij het tot stand komen van beheersmaatregelen voor deze koudbloedige gewervelde dieren. Kennis is daarbij een belangrijk aspect.
RAVON