VEZ

18januari2006
Bron: Vez.nl
In 1985 is de landelijke vereniging van liefhebbers van Exotische Zoogdieren (VEZ) opgericht. Het hoofddoel van de vereniging is het vergaren en verspreiden van informatie over exotische zoogdieren en het houden ervan.
Haar doelgroep is houders en liefhebbers van exotische zoogdieren. Samenwerking tussen de leden onderling en met andere organisaties is daarbij van belang.

De vereniging heeft een aantal strategieën om haar doelen te bereiken. Daar maakt het uitgeven van een nieuwsbrief en een tijdschrift onderdeel van uit. Het tijdschrift wordt eenmaal per jaar uitgegeven. Verder worden bijeenkomsten en lezingen georganiseerd. De vereniging stimuleert onderzoek naar optimale condities voor het houden van de verschillende soorten.