De Vlinderstichting

15februari2006
Bron: Vlinderstichting.nl
De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van vlinders en libellen in Nederland en de rest van Europa.
De organisatie draait op een klein aantal medewerkers die ondersteund worden door 1750 vrijwilligers. Daarnaast telt de organisatie ongeveer 5500 donateurs.
De Vlinderstichting doet onderzoek naar vlinders en libellen, waarbij wordt gekeken naar het voorkomen en verdwijnen van bepaalde soorten vlinders en libellen in Nederland. Vaak worden opdrachten uitgevoerd voor andere verenigingen zoals: Natuurmonumenten, provinciale landschappen en het ministerie van LNV. De Vlinderstichting werkt samen met de Vereniging PSO (Platform Soortenbeschermende Organisaties) en de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF).
Niet alleen in natuurgebieden komen vlinders voor; ook tuinen, bermen en parken kunnen geschikt zijn voor deze fladderaars. Daar is dan echter wel een goede natuurkwaliteit voor nodig. Door voorlichting te geven probeert De Vlinderstichting hiervoor te zorgen.
Voorlichting over natuurvriendelijk tuinieren en natuurvriendelijk beheer van openbaar groen, lespakketten voor het basisonderwijs (met echte vlinders!), lezingen en tentoonstellingen zijn hier voorbeelden van.
De vlinderstichting