Sportvisserij Nederland

07juni2006
Bron: Sportvisserijnederland.nl
Sportvisserij Nederland vertegenwoordigd nationaal en internationaal de belangen van de Nederlandse sportvisserij.
Rechtstreekse leden van Sportvisserij Nederland zijn de 12 regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialistenorganisaties van vliegvissers (VNV), snoekvissers (SNB) en karpervissers (KSN).

Toegankelijk en betaalbaar viswater
Dankzij de hoge organisatiegraad van de sportvisserij in Nederland is het recreatief vissen een betaalbare vrijetijdsbesteding voor iedereen geworden. Het aanschaffen van een sportvisakte en het lidmaatschap van een bij de NVVS aangesloten hengelsportvereniging maakten het al mogelijk om in tachtig procent van het Nederlandse oppervlaktewater te vissen. Het verder verbeteren van de toegankelijkheid van viswateren en het vereenvoudigen van het vergunningstelsel staan met het invoeren van de Vispas in 2007, hoog op de agenda van Sportvisserij Nederland. De Vispas is een document dat Sportvisakte en Grote Vergunning samenvoegt.

Sportvisserij Nederland heeft ook een meldpunt voor bijzondere vis. Bij het Meldpunt Bijzondere Vis kunnen vangsten, vondsten en waarnemingen van bijzondere vissen worden gemeld. Daarmee kan de kennis over de verspreiding van vissoorten vergroot worden.

Bij bijzondere vissen kan gedacht worden aan:
  • zeldzame vissoorten

  • zeer grote vissen

  • in kleur of vorm afwijkende vissen

  • vissen op vreemde plaatsen

  • onbekende vissen, exoten of kruisingen (hybriden)

  • vissen met merktekens, aangebracht voor onderzoek
  • Sportvisserij Nederland