Aviornis

05juli2006
Bron: Aviornis
Aviornis International Nederland is opgericht in 1973 en geldt als de belangrijkste vereniging op het gebied van park- en sierwatervogels in Nederland.
Voorbeelden van deze vogels zijn eenden, ganzen, zwanen, fazanten, kamhoenders, kwartels en wilde duiven, maar ook kraanvogels, steltlopers, ibissen en toerako's horen daarbij. Daarnaast zijn er nog 6 Aviornis zusterorganisaties in andere europese landen, waaronder Belgie, Frankrijk en Duitsland. Aviornis Int. Ned. heeft ca. 2.500 leden. Men geeft naast een tweemaandelijk tijdschrift ook eigen vogelringen uit. De liefhebbers kweken met ruim 650 vogelsoorten waarvan vele Cites-plichtig en of Europese soorten zijn. Men richt zich alleen op de in het wild voorkomende kleurslag in haar zuivere vorm. Hybriden zijn uitgesloten en het houden van mutanten wordt ontmoedigd.

Wie lid is van Aviornis kan door contact met andere liefhebbers, via bijeenkomsten en parkbezoeken, advies en informatie krijgen over het houden en kweken van vogels. Ook wisselen de leden onderling vogels uit, om goede kweekkoppels bij elkaar te brengen. Daarmee hopen ze een bijdrage te kunnen leveren aan herintroductie van bedreigde soorten in samenwerking met andere internationale organisaties. In ieder geval vormt de groep vogelsoorten die Aviornis leden beheren, een van de grootste levende "vogeldatabanken" ter wereld van gehouden wilde vogelsoorten.

Jong Aviornis is een van de acht werkgroepen van Aviornis. Bij de werkgroep Jong Aviornis is een groep jonge, enthousiaste vogelliefhebbers actief. Het aantal jeugdleden neemt steeds maar toe. Ze organiseren verschillende activiteiten, zoals bezoek aan een dierentuin of een uitstapje naar een vogelcollectie van een van de leden van Aviornis.
Aviornis