Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren

15augustus2006
Bron: Sophia-Vereeniging

Koningin Sophia der Nederlanden gaf in 1867 haar naam aan de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, die daarmee een van de oudste dierenbeschermingsorganisatiesvan Nederland is.
Sophia was de echtgenote van Willem III en zag dat Nederland achterop liep als het om dierenbescherming ging. Geheel volgens de tijdsgeest moest het ‘onbeschaafde volk’ opgevoed worden en ‘veredeling van de mensch’ was dan ook een belangrijk doel.

Aanvankelijk richtte de Vereeniging zich met name op stads- en gezelschapsdieren. Zo was een van de eerste wapenfeiten een inperking van het gebruik van trekhonden in Amsterdam. Maar ook werd er campagne gevoerd tegen het wrede transport van slachtpaarden, werden overal in de stad drinkbakken voor dieren geplaatst en werd in 1929 de cursus Dieren-EHBO in het leven geroepen. Deze wordt nog steeds jaarlijks gegeven op het kantoor van de vereniging. De Sophia-Vereeniging kreeg nationale bekendheid tijdens de Zeeuwse watersnoodramp in 1953, toen zij veel dieren van de verdrinkingsdood redde. Op het gebied van wetgeving was begin jaren zestig eindelijk een groot succes te melden: in 1961 werd de Wet op de Dierenbescherming van kracht. In die jaren ontstond een steeds breder maatschappelijk protest tegen misstanden in de bio-industrie, op veemarkten en in laboratoria en breidde de vereniging haar aandachtsgebied uit naar álle dieren die in Nederland een beter leven verdienen.

De Sophia-Vereeniging is nu aangeland in de 21e eeuw. Nog steeds ziet zij het als een belangrijke opdracht om de belangen van dieren actief te behartigen door middel van mediacampagnes, een landelijk netwerk van inspecteurs en voorlichtingsprojecten over welzijn, gedrag, verzorging en huisvesting van dieren. Doelstelling daarbij is het voorkomen en verminderen van dierenleed. Dieren hebben recht op een fatsoenlijk leven en het principe van respect dient de leidraad te vormen in elke relatie tussen mens en dier. Deze visie wortelt zich in de overtuiging dat alle dieren een morele en intrinsieke waarde hebben. Zij mogen niet gereduceerd worden tot gebruiks- of consumptievoorwerp.

De vereniging vindt het belangrijk dat kinderen met dieren in contact komen. Want wie op jonge leeftijd dieren leert kennen als individuen met een eigen karakter en gevoelens en wensen, zal ook later dieren met respect behandelen. Een van de grotere projecten van de Sophia-Vereeniging is dan ook het Sophia SnuffelCollege, waarbij zo’n tachtig vrijwilligers met hun speciaal daarvoor getrainde hond basisscholen bezoeken om kinderen te leren hoe ze veilig en respectvol met dieren omgaan. Andere onderwerpen die de vereniging aan de kaak stelt, zijn eenzaamheid bij huisdieren, de malafide hondenhandel en de afschaffing van de Dierenwelzijnswet. Regelmatig wordt daarbij overlegd en samengewerkt met andere (dierenbeschermings-) organisaties, zoals bij de campagne Wilde dieren de tent uit, die als doel heeft een verbod te realiseren op het gebruik van wilde dieren in het circus.
sophia-vereeniging