Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren (VPBN)

20december2006
Bron: Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren
In verband met de vogelpest is er (vooral) in België de laatste tijd commotie geweest over het houden van kippen door particulieren.
De Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren probeert door middel van informatieverstrekking hierin rust te brengen. De vereniging is in 2002 opgericht.
Er zijn twee redenen voor het ontstaan van deze nieuwe vereniging. Enerzijds zijn de Belgische rassen, op enkele uitzonderingen na, bij het grote publiek onbekend. Met het oprichten van de VPBN is een kans gegrepen om de Belgische rassen te promoten. Anderzijds bleek dat er een grote vraag bestaat naar algemene informatie over het houden en verzorgen van pluimvee. Voldoende aanleiding dus om een nieuwe vereniging op te richten.

In de eerste plaats wil de VPBN een vereniging zijn waar iedere pluimveeliefhebber terecht kan met al zijn vragen en problemen. Zowel sportfokkers die al jaren meedraaien in het tentoonstellingscircuit als de gewone liefhebber die thuis voor zijn plezier een paar kippen houdt. Om dat te verwezenlijken geeft de VPBN een driemaandelijks clubblad uit waarin alle mogelijke aspecten van het houden van pluimvee aan bod komen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de zogenaamde Neerhof rassen. Voorlopig is dit beperkt tot de hoenders, krielen, eenden, ganzen en kalkoenen.
Naast het uitgeven van een tijdschrift vol variatie gaat de VPBN ook regelmatig bijeenkomsten organiseren met interessante voordrachten. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in onderlinge samenwerking met andere verenigingen zodat optimaal kennis- en ervaringsuitwisseling kan plaatsvinden.
Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren