De voortplanting van kroonkraanvogels

15maart2006
Bron: EZNC
Kroonkraanvogels kunnen een hard geluid maken, dat vooral te horen is tijdens de baltsperiode.
Kraanvogels baltsen sierlijk. Een koppel kan uren onafgebroken dansen. De partners springen dan om en over elkaar heen.
Kroonkraanvogels vormen koppels voor hun hele leven. In gevangenschap kan het soms lastig zijn om koppels te vormen. De vogels zijn niet altijd op elkaar gesteld en kunnen elkaar in het ergste geval zelfs ernstig verwonden.

Als een koppel kraanvogels volwassen is, geeft dat geen garantie dat er ook eieren gelegd worden. Bij sommige koppels is veel geduld vereist.
De paring vindt meestal in de lucht plaats, waarbij de hen op de grond staat en de haan omhoogvliegt. Indien kraanvogels niet kunnen vliegen, doordat de vogels zijn gekortwiekt of geleewiekt, lukt dit soms niet. Dit wil niet zeggen dat eieren van een koppel waarvan de haan geleewiekt is, per definitie onbevrucht zijn.
Kroonkraanvogels zijn geslachtsrijp op een leeftijd van twee jaar. Toch worden meestal de eerste drie jaar geen eieren gelegd.
In april kunnen de eerste eieren al gelegd worden. Een voltallig legsel bestaat uit 2 tot 4 bruingevlekte eieren. Nadat het laatste ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden. Het uitbroeden van de eieren duurt ongeveer 35 dagen.
Meer over kraanvogels