Herbivorie bij hagedissen

27september2006
Bron: M. van Oijen
Het eten van plantaardig voedsel komt bij hagedissen relatief weinig voor. Minder dan één procent van de hagedissen kan strikt herbivoor worden genoemd.
Herbivoren hagedissen hebben speciale aanpassingen om van voedsel met een lage kwaliteit te kunnen profiteren. Een van deze aanpassingen is een langer maagdarmkanaal, waardoor de passagetijd van het voedsel wordt vergroot. Hierdoor krijgen micro-organismen in het maagdarmkanaal meer tijd om plantaardige vezels af te breken. Het koudbloedig zijn van hagedissen vormt hierbij een beperkende factor, omdat de micro-organismen pas optimaal functioneren vanaf een bepaalde minimum temperatuur. Hagedissen die minder dan 100 gram wegen zullen doorgaans geen strikt herbivoor dieet hebben. Simpelweg omdat de relatief hoge massaspecifieke energiekosten voor zo’n klein diertje te groot zijn. Herbivoren hagedissen zijn dus vaak groot en leven in warme gebieden.