Kruiden in de voeding

04maart2009
Bron: Agriholland, foto van Christian Bauer, via Wikipedia
Kruiden worden nog niet op grote schaal toegepast in de diervoeding. Voor de veehouderij is er ook nog geen duidelijke wetgeving voor kruidenpreparaten. Het verzamelen van kennis over kruidenpreparaten was de doelstelling van project Fyto-V.
Dit project was een samenwerking tussen diverse onderzoeksgroepen. Er is een literatuurstudie gedaan naar de effecten van kruidenproducten. Verder zijn er analysetechnieken voor kwaliteitscontrole getoetst en er zijn laboratoriumproeven en dierproeven gedaan met melkvee, varkens en pluimvee.

Kruidenpreparaten die in Nederland verkrijgbaar zijn worden zowel in de gangbare als in de biologische veehouderij toegepast. Van deze preparaten wordt vooral beweerd dat ze de gezondheid bevorderen. De preparaten die in het Fyto-V project onderzocht zijn bleken van betrouwbare kwaliteit te zijn. Ook kon de werkzaamheid in een aantal gevallen aannemelijk gemaakt worden in laboratorium proeven of in de dierproeven.

In het rapport Fyto-V staan aanbevelingen voor de aanpassing van wet- en regelgeving. Ook worden adviezen gegeven om de toepassing van kruidenpreparaten te professionaliseren.

Het Fyto-V project was een samenwerking van het RIKILT, de Faculteit Diergeneeskunde (UU), het onderzoeksinstituut PhytoGeniX (UU), de Animal Sciences Group (WUR) het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie, het Louis Bolk Instituut en de HAS Den Bosch.
Het rapport Fyto-V is te vinden op de website van het Rikilt.