Voeding en welzijn papegaaien

02maart2011
Bron: dierenwelzijnsweb.nl
Papegaaien waren het onderzoeks-onderwerp van Isabella Kalmar, en speciaal de voeding en het welzijn van papegaaien waren het onderwerp waarop zij op 18 februari promoveerde aan de Universiteit van Gent.
Onvolledige voeding en overgewicht zijn volgens Kalmar de belangrijkste veroorzakers van klinische problemen bij papegaaien. Door betere voeding verbeteren de gezondheid en het welzijn van de papegaaien. Ook is dit positief voor de vruchtbaarheid en de levensduur van papegaaien in gevangenschap.
Onder andere werd het gebruik van zadenmengsels onderzocht. Doordat de zadenmengsels ontmengen en/of selectief opgenomen worden kunnen een niet gebalanceerde opname van voedingstoffen en een te hoge energieopname het gevolg zijn. De kleinste partikels in de zadenmengsels zijn vaak de mineralen-, vitamine- en amiozuursupplementen en deze worden minder goed opgenomen.
Geperste compleetvoeders (pellets) zijn te prefereren, maar de juiste partikelgrootte van de grondstoffen in de pellets is dan wel belangrijk. Bij grotere partikelgrootte wordt vastere mest gezien en dit wordt door de papegaaienverzorgers meer gewaardeerd dan de hele losse mest die gezien wordt bij het voeren van pellets met kleine partikelgrootte.

Door vers fruit te voeren (naast de pellets) aan zaadetende papegaaien wordt de energieopname verlaagd zonder de opname van voedingstoffen aan te tasten.
Iets vergelijkbaars geldt voor nectareters. Een sterkere verdunning van de kunstmatige nectar leidt tot een lagere energieopname zonder de opname van voedingstoffen aan te tasten.

De samenstelling van commercieel verkrijgbare papegaaienvoeders is zeer divers. Er lijkt geen consensus te zijn over wat nu een correcte voeding is voor papegaaien. Kalmar pleit voor meer onderzoek naar de behoeftes van papegaaien.

Papegaaien worden ook als proefdier gebruikt. In het proefschrift wordt veel aandacht besteed aan een zorgvuldige omgang met de dieren in proefsituaties. Een artikel wat eerder hierover verscheen in een tijdschrijft over proefdieren is elders in deze nieuwsbrief te lezen.

Titel van het proefschrift: Features of psittacine birds in captivity: focus on diet selection and digestive characteristics.