Insecten in het dieet

18januari2006
Bron: O.T. Oftedal and M.E. Allen
Kleine smakelijke hapjes worden vaak gebruikt om het foerageergedrag van dieren in de dierentuin te stimuleren. Bovendien zorgt het voor extra afwisseling in het dieet. Dit kunnen sprinkhanen of meelwormen zijn, die vaak onderdeel zijn van het dagelijks dieet.
Dieren kunnen ook zelf insecten vangen die het verblijf binnenkomen, zoals kakkerlakken en andere plaagdieren. De nutritionele consequenties van deze bijdrage aan het dieet zijn moeilijk in te schatten.
Insecten zijn een goede bron van proteïnen en vet, maar zijn arm aan calcium (Allen, 1989). Een calciumtekort zal niet snel optreden als de aangeboden insecten slechts een klein onderdeel van een uitgebalanceerd dieet vormen. Het totale calciumgehalte in het dieet zal niet significant worden beïnvloed. Voor dieren die uitsluitend gevoerd worden met insecten is dat een ander verhaal. Het calciumgehalte dient dan aangevuld te worden, zodat de calcium-fosfor ratio tenminste 1:1 is. Dit kan bereikt worden door de insecten met krijt te bepoederen. Een andere mogelijkheid is om de insecten langer dan twee dagen te voeren met een dieet dat minimaal 8% calcium bevat. Dit is een veelgebruikte methode in dierentuinen. Wanneer de insecten echter niet direct worden gevoerd, wordt het calcium weer uitgescheiden door de insecten, waardoor het geen effect heeft.