De Vitamine C status van kamelen

21juni2006
Bron: H.E.H.M. Elkhidir, Vitamin C status in Sudanese camels, 2002
Uit onderzoek is gebleken dat de ascorbinezuurconcentratie bij kamelen door verschillende factoren wordt beïnvloed.
Ascorbinezuur, beter bekend als vitamine C, is een sterke anti-oxidant. Daarom is het aannemelijk dat vitamine C een positief effect heeft op de immuunfunctie en dus weerstand biedt tegen ziektes.
Bishari-kamelen hebben in vergelijking met Arabi-kamelen en Anafi-kamelen de laagste ascorbinezuurconcentraties in hun bloedplasma. Daardoor zijn Bishari-kamelen waarschijnlijk ook gevoeliger voor ziekten. Bij dieren met Brucellosis en Mastitis bleek het ascorbinezuurgehalte nog verder te dalen. Dat suggereert dat infectieziekten de weerstand nog verder verlagen.
Een ander opvallend punt dat uit onderzoek naar voren kwam, was de invloed van het dieet op het ascorbinezuurgehalte bij kamelen. Aangezien kamelen tot de herkauwers behoren, wordt aangenomen dat ze in staat zijn om zelf vitamine C aan te maken uit glucose. Een verlaagde concentratie ascorbinezuur gaf echter aan dat natuurlijke woestijnvegetatie een negatief effect had, waardoor de kamelen niet optimaal tegen ziekte beschermd waren. Toevoeging van vitamine C aan het dieet lijkt in dit geval dan ook geen overbodige luxe.