Voeding Vuurbuiksalamander

Dieet

De vuurbuiksalamander eet naaktslakken, regenwormen en bepoederde krekels. Het voer hoeft niet levend gegeven te worden. Het kan gegeven worden met een voedertang. Wanneer daarmee gewiebeld wordt, wordt een levende prooi nagebootst. Op het land nemen deze salamanders alleen bewegend voer aan. Het voer kan op het landgedeelte gegeven worden.

Nutriëntenbehoefte

Het natuurlijke voedsel van vuurbuiksalamanders is veel gevarieerder en rijker aan voedingsstoffen dan voedseldieren. Het is dus belangrijk vitaminen en mineralen toe te voegen aan het dieet van de vuurbuiksalamander. Dit kan door insecten te bepoederen met een multi-vitaminen- en mineralenpreparaat.

Vitaminen
Een vitamine A tekort zorgt voor oog- en huidproblemen. Deze problemen kunnen opgelost worden door vitamine A toe te voegen aan het voedsel. Een tekort aan vitamine B geeft problemen met de huid en de spijsvertering. Vitamine D3 is nodig voor de calcium opname. Vitamine D3 wordt met behulp van ultraviolet licht (zonlicht) in de huid gemaakt. Ultraviolet licht kan niet door glas heen. Aan dieren in een glazen vivarium dient vitamine D3 of ultraviolet licht gegeven te worden. Vitamine E is bevorderend voor de vruchtbaarheid en zit veel in vruchten of kiemen. Vitamine H is nodig voor de stofwisseling, een tekort kan een schilferachtige huid, spierverzwakking en vertraagde groei tot gevolg hebben.

Mineralen
De vuurbuiksalamander heeft een inwendig skelet, voor de opbouw hiervan is calcium (kalk) en fosfor nodig. Het voedsel moet 1,5 keer zoveel calcium dan fosfor bevatten. Een kalkgebrek, in het voedsel, kan rachitis veroorzaken. Dit heeft tot gevolg dat het dier sponsachtige, misvormde en zwakke botten heeft of dat de eieren slecht zijn of een slechte uitkomst van de eieren (mismaakte of dode jongen) optreedt.
Naast calcium en fosfor zijn ook natrium, kalium en magnesium in redelijke mate nodig. Jodium, koper, mangaan, zink, selenium en ijzer zijn in minder mate nodig, maar het geheel ontbreken van deze mineralen kan ernstige gevolgen hebben.

Voedingsplaats en voedingsschema

Volwassen vuurbuiksalamanders mogen dagelijks gevoerd worden. Jonge dieren mogen meerdere malen per dag een klein beetje voer krijgen. Het is belangrijk niet opgegeten levende voedseldieren te verwijderen uit het vivarium. Deze dieren kunnen de rustende salamanders storen of beschadigen.

Handopfok

De vuurbuiksalamander heeft 1 legsel per jaar met ongeveer 200 eieren. Leg de eieren, met de plant waarop ze gelegd zijn, in een aparte kweekbak met een watertemperatuur van 17°C. Houdt ze daar 20 tot 35 dagen. De eieren komen na twee weken uit.

De metamorfose (gedaanteverwisseling van larf tot volwassen dier) begint 3 tot 4 maanden na het uitkomen van de eieren. Jonge vuurbuiksalamanders kunnen in een vochtig terrestrisch vivarium opfokken, maar wanneer de dieren 4 tot 5 maanden oud zijn, moeten ze terug naar een geheel aquatische omgeving.