Voeding Secretarisvogel

Dieet

De voorkeur van secretarisvogels gaat uit naar sprinkhanen, kevers en andere grote insecten. Daarnaast pikken ze ook graag een hagedisje, muis of bodemvogel op. Men moet dan denken aan bodemvogels en hun kuikens maar ook aan leeuwerikken en zelfs duiven.
Af en toe lusten de vogels ook wat grotere zoogdieren zoals hazen, mangoesten, stokstaartjes en zelfs kleine katachtigen. Bij al die prooisoorten is het van belang dat ze in één hap naar binnen moeten kunnen. Hun snavel is daarom erg breed en eigenlijk daardoor ook erg zwak. Ze kunnen er geen prooien mee verscheuren zoals arenden dat wel doen.
De populariteit van de secretarisvogel, althans bij de meeste Afrikanen, is te danken aan het feit dat deze slangen eten. Ze gaan daarbij zwaar giftige slangen niet uit de weg.

Nutrientenbehoefte

Er zijn een aantal multivitaminesupplementen beschikbaar op de markt. Sommigen daarvan zijn specifiek voor vogels, maar anderen zelfs enkel voor roofvogels.
Bij dit soort produkten moet je altijd de instructies van de fabrikanten aanhouden, en je eventueel laten adviseren door een ervaren dierenarts. Een calciumsupplement kan bevordelijk zijn voor de gezondheid voor vogels die eieren leggen.
Calciumfosfaat supplementen zijn niet altijd geschikt als calciumsupplement voor roofvogels, want het kan de calcium-fosfor verhouding verstoren. Vitaminen hebben slechts een bepaalde houdbaarheidsperiode en moeten dus niet te lang bewaard blijven.

Voedingsschema

Behalve tijdens het het fokkenseizoen, dat tussen soorten verschilt, kunnen de roofvogels één keer per dag worden gevoed. Dit kan op elk moment van de dag gebeuren, hoewel een specifieke tijd waarschijnlijk gemakkelijker is voor de vogels en de verzorgers. Een dierentuin moet van tevoren beslissen of ze willen dat het publiek ziet hoe en met wat de dieren gevoerd worden.

Tijdens de balts kan men ervoor kiezen om kleinere hoeveelheden per keer te geven waardoor de dieren het voer vaker aan mekaar door kunnen geven en wat mogelijk kan leiden tot betere fok resultaten doordat de dieren een betere band krijgen. Wanneer de jongen uit hun ei gekomen zijn dient men minimaal twee keer per dag voeren.

Voedingsplaats

Het is aan te raden om het voer te verstrekken in een speciale richel of lade. Het houdt het voedsel van de vloer van het verblijf en uit het zicht van het publiek. Het kan makkelijk verwijderd worden als het niet opgegeten is, en het kan zonder de dieren te storen schoongemaakt worden. Op deze manier kan de voedselopname gemakkelijker worden gecontroleerd.

Handopfok