Voeding van de jonge pijlgifkikker

21januari2009
Bron: De Pijlgifkikker, een temperamentvolle Zuid-Amerikaan, Stichting Sauria, 2005
Juiste voeding is belangrijk voor alle dieren. Voor jonge dieren geldt dit vaak nog meer omdat ze nog in de groei zijn. Dit gaat ook op voor jonge pijlgifkikkers. Eerder in deze nieuwsbrief stond al een artikel over de voeding van pijlgifkikkers.
Jonge pijlgifkikkers vervellen regelmatig en hebben dus goede kwaliteit eiwit voor de groei nodig. Een kikkertje van twee maanden oud kan al 30 tot 50 vliegjes per dag eten. Later worden dat er 100-150 per dag.
Jonge pijlgifkikkertjes krijgen eerst kleine springstaartjes, daarna eten ze kleine fruitvliegjes en nog weer later grote fruitvliegen. Veel pijlgifkikkerhouders geven hun jonge dieren dagelijks te eten en de oudere dieren enkele malen per week.
Naast de fruitvliegjes en springstaarten zijn ook vitaminepreparaten of kalk aan te raden. Vitamines en kalk mogen echter niet tegelijkertijd verstrekt worden.
Vitaminepreparaten en kalk kunnen verstrekt worden door de vliegjes ermee te bepoederen. Ook kunnen de dieren besproeid worden met een calcium/magnesiumoplossing. Dergelijke oplossingen zijn te koop via de dierenarts.

Voor het voeren van jonge pijlgifkikkers is het belangrijk dat er goed gelet wordt op voedselconcurrentie. Dieren van dezelfde grootte moeten bij elkaar gehuisvest en gevoerd worden om te voorkomen dat de grotere dieren de kleinere gaan overheersen.