Voortplanting Naaktoogkaketoe

Koppelen

Broed

Het legsel bestaat uit 2 tot 3 eieren.

Geboorte

De broedtijd duurt 21 tot 24 dagen.

Zorg voor de jongen

De jongen verlaten het nest na 45 tot 50 dagen.