Voortplanting Sierdoosschildpad

Koppelen

Paringen vinden het hele jaar plaats wanneer beide geslachten bij elkaar gehouden worden, als de overwintering voorbij is kunnen het mannetje en het vrouwtje bij elkaar gezet worden.

Dekking

De vrouwtjes kunnen sperma opslaan, soms jarenlang. Na de dekking begint de eiafzetting. Het vrouwtje begraaft de eieren in rulle aarde.

Broedzorg

De jongen kunnen niet bij de ouders blijven. Wanneer de jongen apart opgekweekt worden, kan vertrapping of kannibalisme voorkomen worden.