Voortplanting Spleetschildpad

Koppelen

De schildpadden, mannetjes en vrouwtjes kunnen samen in een verblijf gehouden worden. Spleetschildpadden planten zich het hele jaar voort.

Dekking

Het mannetje loopt om het vrouwtje heen terwijl hij haar regelmatig in haar poten bijt. De vrouwtjes slaan vaak sperma op, soms jarenlang. Na de dekking begint de eiafzetting. Laat in het jaar gelegde eieren zijn vaak onvruchtbaar. Drachtige vrouwtjes mogen niet bij de mannetjes gehouden worden.

Broedzorg

De jongen kunnen niet bij de ouders blijven. Wanneer de jongen apart opgekweekt worden, kan vertrapping of kannibalisme voorkomen worden.