Voortplanting Roodhalsgans

Natuurbroed

Een koppel roodhalsganzen kan de eieren ook zelf uitbroeden en zelf voor de kuikens zorgen. In mei begint het vrouwtje met het maken van een nest. Het nest bestaat uit plantaardig materiaal, maar wordt meestal niet groot. Roodhalsganzen houden van een beschut plekje tijdens het broeden, dus het nest wordt onder een struik of een afdakje gebouwd. De verzorger dient voldoende nestmateriaal ter beschikking te stellen. Nestmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan uit takken, riet of stro.
In mei kunnen de eerste eieren gelegd worden. Een voltallig legsel bestaat uit 3 tot 9 crèmekleurige eieren. Nadat het laatste ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden. Na 25 dagen broeden komen de eieren uit. Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgen voor de kuikens. Op een aantal plaatsen dient voer ter beschikking gesteld te worden, zodat de kuikens onbeperkt de gelegenheid hebben om te eten. De vijverranden mogen nooit te stijl of te hoog zijn. De kuikens kunnen anders verdrinken in de vijver.