Voortplanting Temminck Tragopan

Natuurbroed

Een koppel temminck tragopanen kan de eieren ook zelf uitbroeden en zelf voor de kuikens zorgen. In april begint het vrouwtje met het maken van een nest. Het nest bestaat uit een kuiltje in het zand, met enkele takjes eromheen. Tragopanen houden van beschutting tijdens het broeden, dus het nest wordt bijvoorbeeld onder een struik gemaakt. Ook een plank die schuin tegen de wand staat is een geschikte nestplaats. De verzorger dient nestmateriaal ter beschikking te stellen. Nestmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan uit kleine takken, stro of hooi.
In april kunnen de eerste eieren gelegd worden. Een voltallig legsel bestaat uit 2 tot 4 zand beige eieren met kleine roodbruine vlekken en stippen. Nadat het laatste ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden. Na 28 dagen broeden, komen de eieren uit. De hen zorgt voor de kuikens. Op een aantal plaatsen dient voer ter beschikking gesteld te worden, zodat de kuikens onbeperkt de gelegenheid hebben om te eten.