Voortplanting Bijtschildpad

Koppelen

Bijtschildpadden planten zich weinig voort in gevangenschap, de dieren hebben veel plaats nodig. De paringen vinden plaats tussen april en november. Dit wordt vooraf gegaan door een winterrust.

Dekking

De vrouwtjes slaan vaak sperma op, soms jarenlang. Na de dekking begint de eiafzetting, deze vindt meestal plaats in juni.

Broedzorg

De jongen kunnen niet bij de ouders blijven. Zo kan vertrapping of kannibalisme voorkomen worden.