Voortplanting Chinese driekielschildpad

Koppelen

De schildpadden, mannetjes en vrouwtjes kunnen samen in een verblijf gehouden worden.

Dekking

Het mannetje nadert het vrouwtje van voren. Hiernaar volgt geduw met de koppen tegen elkaar, terwijl de dieren de bek openen en sluiten. Wanneer een vrouwtje niet ontvankelijk is, jaagt ze het mannetje bijtend op de vlucht. De vrouwtjes slaan vaak sperma op, soms jarenlang. Na de dekking begint de eiafzetting. De dekking vindt plaats in het voorjaar en in de vroege zomer.

Broedzorg

De jongen kunnen niet bij de ouders blijven. Wanneer de jongen apart opgekweekt worden, kan vertrapping of kannibalisme voorkomen worden.