Voortplanting Dromedaris

Koppelen

Binnen een kudde is maar een mannetje aanwezig. Dit mannetje zal de vrouwelijke dromedarissen in de groep dekken.
De bronsttijd van dromedarissen is meestal van december tot april, maar kan ook daarbuiten vallen. De merries zijn in de bronsttijd onrustig. Hengsten zijn vaak agressief, plassen meer en slaan met hun staart in de straal urine. Tijdens het paren liggen de benen van de dromedarissen op de buik. De hengst brult of grommen tijdens het paren.

Dracht

De dracht van een merrie (vrouwelijke dromedaris) duurt gemiddeld 375 dagen.

Geboorte

Na de drachtperiode wordt er 1 jong geboren. Een tweeling is erg zeldzaam. Dromedarissen worden meestal tussen februari en juni geboren. Je kunt aan de uiers zien wanneer er een jong geboren gaat worden. De uiers zijn dan opgezwollen. De geboorte gebeurt zijdelings en duurt meestal niet lang. De voorbenen verschijnen eerst en daarna de snuit. Om het vruchtvlies kapot te maken trappelt het veulen. Een pasgeboren dromedarissenjong weegt ongeveer 25 tot 50 kg.

Zorg voor de jongen

Na de geboorte bekommert de moeder zich niet om het jong. Pas als het jong geluid maakt zal de merrie proberen het jong te stimuleren om te gaan staan. Dit doet ze door met haar voorbeen tegen het jong te duwen. Het jong kan nog niet meteen lopen. Dat het pas na minstens een uur. De zoogtijd van dromedarissen is ongeveer 10 tot 11 maanden.