Voortplanting Dwerghamster

Koppelen

Russische dwerghamster: Russische dwerghamstervrouwtjes zijn vruchtbaar als ze ruim 4 tot 5 weken oud zijn, maar het is beter om te wachten met koppelen tot de dieren 3 maanden oud zijn. Russische dwerhamstervrouwtjes zijn eens in de 4 dagen vruchtbaar en bereid om zich door een mannetje te laten dekken. Wanneer de dieren als paartje gehouden worden, dan zal het vrouwtje vanzelf wel eens gedekt worden door het mannetje. Wanneer de dieren apart gehouden worden, laat het mannetje en vrouwtje dan kennismaken op een neutraal terrein, dus een kooi of verblijf waar geen herkenbare geuren zijn.

Campbelli dwerghamster: Campbelli dwerghamsters zijn geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer 1,5 maand. Op een leeftijd van 3 maanden zijn de vrouwtjes ver genoeg ontwikkeld om een nestje jongen groot te brengen. Het vrouwtje is eens in de 4 dagen bereid tot paren, meestal als de avond invalt. Wanneer de dieren als paartje gehouden worden, dan zal het vrouwtje vanzelf wel eens gedekt worden door het mannetje. Wanneer de hamsters apart gehouden worden, laat het mannetje en vrouwtje dan kennismaken op een neutraal terrein, dus een kooi of verblijf waar geen herkenbare geuren zijn.

Roborovski dwerghamster: De Roborovski dwerghamster is een van de moeilijkste dwerghamstersoorten om te fokken. Dat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste zijn deze hamsters vrij kieskeurig in hun partnerkeuze. Als de dieren elkaar niet liggen, zullen ze zelden voor nageslacht zorgen. Daarnaast zijn Roborovski dwerghamsters niet zo productief, omdat de meeste vrouwtjes pas na de wintermaanden hun eerste nestje jongen werpen.

Chinese dwerghamster: Chinese dwerghamsters zijn vruchtbaar vanaf een leeftijd van 4 weken, maar pas op een leeftijd van 2 maanden is een vrouwtje zover dat ze een nestje jongen succesvol kan grootbrengen. Het vrouwtje is ongeveer eens per 4 dagen bereid tot paren. Zet het vrouwtje altijd in het verblijf van het mannetje of laat ze eventueel op onbekend terrein kennismaken. Wanneer het vrouwtje vijandig reageert, dienen de dieren direct van elkaar gescheiden te worden.

Dekking

Een paring vindt alleen plaats als het vrouwtje dat toestaat. Geur speelt bij de voortplanting van dwerghamsters een belangrijke rol. Het mannetje kan ruiken of het vrouwtje vruchtbaar is. voordat de paring daadwerkelijk plaatsvindt, besnuffelen en likken de dieren elkaars geslachtsdelen. Wanneer het vrouwtje paringsbereid is zal het dier vanzelf stil blijven staan, waarna ze haar staartje opheft. Het mannetje zal haar dan dekken. De paring wordt meerdere keren herhaald. Na de dekking kunnen het mannetje en vrouwtje gewoon bij elkaar blijven, ook als de jongen geboren zijn. Dit geldt echter niet voor de Chinese dwerghamster! Zodra deze dieren gepaard hebben dienen het mannetje en vrouwtje direct gescheiden te worden.

Dracht

De draagtijd van de Russische dwerghamster bedraagt 18 tot 20 dagen.
De draagtijd van de Campbelli dwerghamster bedraagt 16 tot 18 dagen.
De draagtijd van de Roborovski dwerghamster bedraagt 20 tot 22 dagen.
De draagtijd van de Chinese dwerghamster bedraagt 20 tot 22 dagen.
Soms is het bijna niet te zien dat een dwerghamster drachtig is. In dat geval zal het vrouwtje niet zo veel jongen krijgen. Wanneer het dier veel jongen verwacht, is ze kogelrond.

Geboorte

De jongen komen naakt en blind ter wereld. Het zijn nestblijvers.
Russische dwerghamsters wegen bij de geboorte ongeveer 1,4 gram. Gemiddeld worden er 6 tot 7 jongen geboren (maximaal 11).
Campbelli dwerghamsters wegen bij de geboorte ongeveer 1,8 gram. Gemiddeld worden er 5 tot 6 jongen geboren (maximaal 9).
Roborovski dwerghamsters wegen bij de geboorte ongeveer 1,2 gram. Gemiddeld worden er 4 jongen geboren (maximaal 9).
Chinese dwerghamsters wegen bij de geboorte ongeveer 1,7 gram. Gemiddeld worden er 7 jongen geboren (maximaal 12).

Zorg voor de jongen

Russische dwerghamster – Campbelli dwerghamster – Chinese dwerghamster: De jongen ontwikkelen zich snel. Na ongeveer 2 weken zijn de jongen behaard en zijn de oogjes open. Dan beginnen de dieren de omgeving van het nest te verkennen. Rond deze tijd knabbelen de jongen ook al wat aan het voer van de ouders. Als de jongen 3 weken oud zijn, worden de dieren niet meer gezoogd en op een leeftijd van 4 weken kunnen de jongen van de ouders gescheiden worden. Bij de Campbelli dwerghamster helpt ook het mannetje bij het grootbrengen van de jongen.

Roborovski dwerghamster: De jongen zijn erg klein bij de geboorte en moeten beslist 5 weken bij de moeder blijven. Dat is 1 een week langer dan bij de andere dwerghamsters.