Voortplanting Europese Boomkikker

Koppelen

De kikkers, mannetjes en vrouwtjes, worden samen in één vivarium gehouden. Wanneer de dieren in een buitenverblijf gehouden worden, dan wordt de voortplanting vaak gestimuleerd door zware regenval.

Dekking

De mannetjes kwaken om vrouwtjes te lokken. Ze nemen de vrouwtjes in een houdgreep, die amplexus genoemd wordt. Hierbij wordt het vrouwtje achter de voorpoten, of vlak voor de achterpoten vastgehouden. Dit stimuleert de eiproductie bij het vrouwtje.

De eieren worden meestal verspreid, apart of in klompjes, tegen de wand van het poeltje of op waterplanten.

Broedzorg

De Europese boomkikker kan 1 of 2 legsels per jaar voortbrengen en bestaat uit 150 tot 300 eieren per legsel. Ondanks het kleine legsel is er bij Europese boomkikkers geen sprake van broedzorg.

Algemeen

Europese boomkikkers zijn beschermde dieren volgens de Flora- en Faunawet en volgens de Habitatrichtlijn. Dit betekent dat de dieren niet 'zomaar' gehouden mogen worden, dit mag alleen gebeuren wanneer daarvoor een ontheffing verleend is.