Voortplanting Grote Geelkuifkaketoe

Koppelen

Broed

Het legsel bestaat uit 2 tot 3 eieren. Beide seksen broeden afwisselend.

Geboorte

De broedtijd bedraagt 30 dagen.

Zorg voor de jongen

De jongen verlaten na ongeveer 85 dagen het nest. Na ongeveer 100 dagen zijn ze totaal zelfstandig.