Voortplanting Knoflookpad

Koppelen

De padden, mannetjes en vrouwtjes, worden samen in één vivarium gehouden.

Dekking

De mannetjes kwaken om vrouwtjes te lokken. Ze nemen de vrouwtjes in een houdgreep, die amplexus genoemd wordt. Hierbij wordt het vrouwtje achter de voorpoten, of vlak voor de achterpoten vastgehouden. Dit stimuleert de eiproductie bij het vrouwtje. Wanneer een paartje in amplexus is, dienen overtollige mannetjes verwijderd te worden uit het vivarium. De eieren worden afgezet in dikke, korte snoeren.

Broedzorg

Het legsel van knoflookpadden bestaat uit maximaal 800 eieren. Er is bij knoflook padden, ondanks het kleine legsel, geen sprake van broedzorg.