Voortplanting Mississippi-landkaartschildpad

Koppelen

De schildpadden, mannetjes en vrouwtjes kunnen samen in een verblijf gehouden worden.

Dekking

De vrouwtjes slaan vaak sperma op, soms jarenlang. Na de dekking begint de eiafzetting. De dekking vindt plaats in het voorjaar en in de vroege zomer.

Broedzorg

De jongen kunnen niet bij de ouders blijven. Zo kan vertrapping of kannibalisme voorkomen worden.