Voortplanting Tijgersalamander

Koppelen

De salamanders, mannetjes en vrouwtjes, worden samen in één vivarium gehouden. Een lichte temperatuursstijging doet de tijgersalamanders uit de winterrust ontwaken. De winterrust wordt gehouden ter voorbereiding op de voortplanting.

Dekking

De mannetjes nemen de vrouwtjes in een houdgreep, die amplexus genoemd wordt. Hierbij wordt het vrouwtje achter de voorpoten, of vlak voor de achterpoten vastgehouden. Dit stimuleert de eiproductie bij het vrouwtje.

De eieren worden aan kiezelstenen of planten afgezet.

Broedzorg

De tijgersalamander kan 1 tot 2 legsels per jaar voortbrengen en bestaat uit 350 tot 1400 eieren, per keer. Bij tijgersalamanders is geen sprake van broedzorg, wanneer de eieren in het vivarium van de ouders blijven, zullen de ouders de eieren opeten.