Voortplanting Torenvalk

Koppelen

Torenvalken bouwen zelf geen nest en zijn in de keuze van de nestplaats niet kieskeurig. Ze bezetten oude nesten van roofvogels, kraaien en reigers. Ze broeden in boom- en rotsholten, maar ook in nissen en muurgaten van hoge gebouwen.

Broed

De broedtijd is in april/mei. Per legsel bevat het nest 4 tot 6 eieren. Het duurt 27 tot 31 dagen voordat de eieren zijn uitgebroed. Alleen het vrouwtje broedt maar wordt door het mannetje gevoerd en af en toe even afgelost als zij een prooi verorbert.

Geboorte

Wanneer de vogels uit het ei zijn gekropen hebben ze een witte kleur met een licht grijze tint. De jongen blijven 28 tot 32 dagen in het nest.

Zorg voor de jongen

De jongen worden na het uitvliegen nog ongeveer vier weken door de oude vogels voorzien van voedsel. Hierna zijn ze zelfstandig.