Voortplanting Vuursalamander

Koppelen

De salamanders, mannetjes en vrouwtjes, worden samen in één vivarium gehouden. Het paargedrag kan worden opgewekt door drogere omstandigheden tijdens de winterrust, gevolgd door sproeiregens in het voorjaar.

Dekking

Broedzorg

De vuursalamander is levendbarend en kan 1 tot 2 worpen per jaar voortbrengen. Het vrouwtje gaat in het water liggen om de jongen ter wereld te brengen. De larven zijn ver ontwikkeld, en hebben vier poten en uitwendige kieuwen. Sommige vuursalamanders brengen volledig ontwikkeld jongen ter wereld.