Voortplanting Zwarte zwaan

Natuurbroed

Een koppel zwarte zwanen kan de eieren ook zelf uitbroeden en zelf voor de kuikens zorgen. Het vrouwtje begint met het maken van een nest. Het nest bestaat uit plantaardig materiaal en wordt ongeveer een vierkante meter groot. Zwanen houden van overzicht tijdens het broeden, dus het nest wordt op een open plaats gebouwd. De verzorger dient voldoende nestmateriaal ter beschikking te stellen. Nestmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan uit takken, riet of stro.
Het hele jaar door kunnen zwarte zwanen beginnen met nestelen. In Australië waar de zwarte zwanen van nature voorkomen, is het zomer als het in Europa winter is. Daarom kunnen zwarte zwanen zelfs in de sneeuw gaan nestelen, wat problemen kan geven bij het natuurlijk op laten groeien van de kuikens. De meeste eieren zullen toch gelegd worden in april of mei. Een voltallig legsel bestaat uit 4 tot 10 grijsgroene eieren. Nadat het laatste ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden. Na 35 dagen broeden komen de eieren uit. Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgen voor de kuikens. Op een aantal plaatsen dient voer ter beschikking gesteld te worden, zodat de kuikens onbeperkt de gelegenheid hebben om te eten. De vijverranden mogen nooit te stijl of te hoog zijn. De kuikens kunnen anders verdrinken in de vijver.