Wetgeving Kanarie

Flora en Fauna wet

In de Flora- en faunawet is bepaald dat "alleen in gezelschap van de eigenaar of gebruiker der gronden of wateren, of met diens schriftelijke toestemming" een ringen de vogels mag vangen en ringen. Deze toestemming is gebonden aan schriftelijke vergunningen.

CITES

Gezondheids en welzijnswet voor dieren