Wetgeving Groene Leguaan

Flora en Fauna wet

CITES

Wetgeving voor beide Iguana-soorten CITES bijlage B.
In Nederland kunnen de Algemene Inspectiedienst, de politie en de douane(bij in- en uitvoer) controleren of dieren in gevangenschap zijn geboren of uit het wild zijn gehaald. Ook controleren ze of er voor de invoer een CITES-vergunning is verleend. Mensen die zulke dieren houden of verkopen, moeten kunnen vertellen hoe zij aan de dieren gekomen zijn en dat zij, als de wet dit verplicht, de juiste papieren hebben (vergunningen of een ontheffing). Als blijkt dat de dieren worden gehouden of verkocht terwijl het niet klopt met de wet, dus illegaal is, kunnen de dieren in beslag worden genomen. Ze gaan dan naar bijvoorbeeld een dierentuin of een speciaal opvangcentrum. De rechter kan dan een straf opleggen voor het overtreden van de wet, een boete, gevangenis straf of beide.

Gezondheids en welzijnswet voor dieren