Wetgeving Hangbuikzwijn

Wetgeving

Een deel van de reglementen die voor professionele varkenshouderijen zijn opgesteld geldt ook voor de hobby- varkenshouder. Deze heeft als regel een beperkt aantal varkens voor het plezier of om andere niet-professionele redenen houdt (hobby/recreatie). In Nederland worden veel varkens gehouden, rond de 14 miljoen stuks. De meeste varkenshouders doen dit bedrijfsmatig. Door de grote concentraties varkens, neemt ook het risico op het verspreiden van besmettelijke ziekten toe.

Om deze ziekterisico's te beperken zijn er verschillende wettelijke regels op het gebied van het houden van varkens:
  • De registratieplicht;

  • Bestrijding ziekte van Aujeszky;

  • Klinische inspecties;

  • Verordening Identificatie en Registratie Varkens;

  • Registratie varkensleveringen;

  • Hygiëne voorschriften besmettelijke dierziekten;

  • Geen keukenafval voeren.