Wetgeving Vuurbuiksalamander

Positief en negatieflijst

Vuurbuiksalamanders mogen in Nederland gehouden worden. Deze dieren staan op de positieflijst.

CITES