Wetgeving Dikstaartgekko

Positief en negatieflijst

Dikstaartgekko’s mogen in Nederland gehouden worden, deze dieren staan op de positieflijst.

CITES