Wetgeving Temminck Tragopan

Wetgeving

Temminck tragopanen die door liefhebbers gehouden worden, mogen afkomstig zijn van import. Dat betekent dat de vogels in het wild gevangen zijn. Deze tragopanensoort hoeft voor de wet niet voorzien te zijn van een vaste voetring. Een vaste voetring is het bewijs dat een vogel in gevangenschap is opgegroeid. Ook al is het niet verplicht, is het toch wenselijk dat jonge temminck tragopanen een vaste voetring omkrijgen. De leeftijd en herkomst blijft dan te achterhalen. Voor temminck tragopanen dient een ring gebruikt te worden met een diameter van 14 millimeter.