Wetgeving Wasbeer

Flora en Faunawet

De wasbeer is een uitheemse diersoort die is opgenomen in artikel 13 van de Flora en Faunawet. Zonder uitzonderingen zou dit betekenen het bezit van wasberen of producten van wasberen verboden is, dat wasberen of producten van wasberen niet verhandeld mogen worden, ze zouden niet vervoerd en/of tentoongesteld mogen worden. Er worden voor zowel de wildvang wasberen als voor de nakweek uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen betekenen dat er een vrijstelling is voor bezit, vervoer en handel indien voldaan is aan de gestelde voorwaarden. 53

Positief/ negatieflijst

De wasbeer staat geregistreerd als positief te houden zoogdier. Het is in Nederland dus legaal om wasberen als huisdier te houden. 47