Wetgeving Beo

Flora en Fauna wet

CITES

De Beo is beschermd in CITES bijlage II. Dit betekend dat de Beo niet direct met uitsterven bedrijgd is en dat handel is deze soort is toegestaan, maar aan regels gebonden is. Vergunningen moeten garanderen dat de handel in deze dieren niet bedreigend is voor in het wild levende populaties.

Gezondheids en welzijnswet voor dieren