Wetgeving Eekhoorn

Flora en Fauna wet

De rode eekhoorn behoort tot de inheemse zoogdieren van Nederland en is evenals andere inheemse zoogdieren beschermd verklaard door de Nederlandse wetgeving. Het dier valt onder de flora en faunawet, artikel 13. Artikel 13 verbiedt alle handelingen die betrekking hebben op bezit, vervoer en handel. Er worden enkele vrijstellingen verleend onder bepaalde voorwaarden maar dit is niet gebruikelijk. In Nederland is stichting Eekhoornopvang de enige die vrijstelling heeft voor het opvangen en vervoeren van rode eekhoorns. De rode eekhoorn is Europees niet beschermd.

CITES

De grijze eekhoorn komt niet in het wild voor in Nederland. Regel- en wetgeving in Nederland betreffende dit diersoort ontbreken dan ook. De grijze eekhoorn valt ook niet onder CITES of Europese wet- en regelgeving, waardoor er geen regels voor dit diersoort gelden in Nederland.
De grijze eekhoorn vormt in verschillende plaatsen in Europa en Amerika een bedreiging voor het voortbestaan van de rode eekhoorn. In sommige landen zijn er daarom programma’s ingesteld ter bestrijding van de grijze eekhoorn.