Wetgeving Europese Moerasschildpad

Positief en negatieflijst

Europese moerasschildpadden mogen in Nederland gehouden worden, deze dieren staan op de positieflijst.

CITES