Wetgeving Groene Watersalamander

Positief en negatieflijst

Groene watersalamanders mogen in Nederland gehouden worden. Deze dieren staan op de positieflijst.

CITES