Wetgeving Schaap

Mestwetgeving

Sinds februari 1992 vallen schapen onder de mestwetgeving. Dit houdt in dat voor mestproductie van schapen een mestqoutum nodig is of als u al dieren heeft die onder het mestqoutum vallen, uitgebreid moet worden.

Scrapieverspreiding

Het is verboden om schapen vleesbeendermeel te voeren. Als het schaap geslacht moet worden, moet het vlees verwijderd worden. De milt, schedel, amandelen, ruggenmerg en kronkeldarm (het laatste deel van de dunne darm) van gezonde schapen mogen niet gebruikt worden als voedsel voor andere dieren. Van schapen die besmet zijn met scrapie, niks gebruikt worden als voedsel voor andere dieren.