Zoogdieren van Limburg

04augustus2010
Uitgever: Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht
Onlangs is er een nieuwe atlas Zoogdieren van Limburg verschenen. Volgens deze atlas is Limburg een unieke provincie voor in het wild levende zoogdieren. Er leven in Limburg zoogdieren die nergens anders in Nederland leven.
Voorbeelden hiervan zijn de eikelmuis, de hazelmuis en de hamster. Ook in andere opzichten is Limburg uniek qua zoogdieren.
In Nederland zijn vanaf 1980 75 wilde landzoogdiersoorten waargenomen. Hiervan komen er 68 voor in Limburg. Dit zijn niet alleen het veel voorkomend konijn, ree, haas, mol of vos, maar ook bijzondere zoogdieren die specifiek in Limburg voorkomen, zoals de eikelmuis, de hazelmuis en de hamster. Naast veel muizensoorten komen in Limburg ook veel vleermuizen voor. Zowel de in Nederland algemeen voorkomende soorten (gewone dwergvleermuis en watervleermuis), als de zeldzamere soorten (ingekorven vleermuis en vale vleermuis).

Er zijn ook nog een aantal bijzondere dieren, die terug lijken te keren naar Limburg.
De lynx die de afgelopen jaren eerder gezien werd in de Eifel, Ardennen en de Voerstreek, is de laatste jaren ook waargenomen in Zuid-Limburg. Het gaat hier nu nog om eenzame zwervers, maar er worden in de loop van jaren meer dieren verwacht. Naast de lynx naderen ook de wolf en de wilde kat Limburg. Er wordt gehoopt dat ook de otter vanuit Duitsland weer richting Nederland trekt. Een aantal andere dieren is er inmiddels wel al in geslaagd zich opnieuw te vestigen in Limburg. Het gaat onder andere om de bever, het wild zijn en de grote bosmuis. Het gaat dus goed met de Limburgse zoogdieren. Toch zijn er gevaren als landschappelijke versnippering, intensief agrarisch grondgebruik en het verkeer.

De atlas bevat mooie foto’s, verspreidingskaaren en verschillende grafieken. De atlas is een goed naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van hobbyisten en professionals die zich bezighouden met de bescherming van en het onderzoek naar zoogdieren.


Zoogdieren van Limburg. Verspreiding en ecologie in de periode 1980-2007.
C.E. Huizenga, R.W. Akkermans, J.C. Buys, J. van der Coelen, H. Morelissen & L.S.G.M. Verheggen.
Uitgever: Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.
ISBN 978-90-74508-16-2