Zootierhaltung - Tiere in menschlicher Obhut, Säugetiere

09december2005
Bron: vet-magazin.com
Dit boek heeft als onderwerp het houden en verzorgen van verschillende diergroepen. De voormalige directeur van de Magdeburger Dierentuin is de auteur van het boek. Hij gebruikt naast eigen ervaringen ook publicaties.
Wereldwijd is over dit onderwerp geen werk van vergelijkbare omvang bekend.
In het boek is informatie te vinden over de anatomie, morfologie, fysiologie, voortplanting, verspreiding, levenswijze en het sociale gedrag van zoogdieren.

W. Puschmann, 2004
Pagina’s: 880 ISBN: 3817116209