(Wilde) dieren in de tuin

13november2013
Uitgever: KNNV Uitgeverij
In deze boekbespreking geen boek maar een herkenningskaart. Want niet iedereen weet wat er zo in de tuin rondkruipt, fladdert en zingt. Met behulp van deze kaart kunnen de dieren rondom het huis beter herkend worden. Ook zijn er tips om dieren te lokken naar de tuin.
De KNNV Uitgeverij en Tuinreservaten van VARA Vroege Vogels hebben samen een praktische uitvouwkaart bedacht. Hierop staan de 150 bekendste tuindieren van Nederland. Dit zijn vogels, vlinders, bijen, waterbeestjes, amfibieën, libellen, bodemdieren en zoogdieren. Ook de leefomgeving van de tuindieren wordt aangegeven, wat het zoeken alweer eenvoudiger maakt. Daarnaast biedt de kaart tips voor een diervriendelijke tuininrichting en beplanting. Welke planten leveren bijvoorbeeld voedsel voor vogels, vlinder en rupsen? En wat is een natuurlijke vijver of gazon? Door de juiste keuzes te maken voor bodembedekkers en gemengde hagen wordt de tuin ook alweer diervriendelijker.

Naast de KNNV en Tuinreservaten van VARA Vroege Vogels hebben ook de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, Vogelbescherming, SOVON, Floron, EIS en Ravon meegewerkt aan de ontwikkeling van de herkenningskaart. De kaart is verkrijgbaar via de boekhandel en de KNNV Uitgeverij (www.knnvuitgeverij.nl).


Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 469 1